FANDOM


Аудиторська палата України (АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.

Люди Редагувати

Склад станом на 2017-11-16[1]

 1. Бондар Валерій Петрович, (044) 569-19-00 office@hlb.com.ua Орган, що делегував - З'їзд аудиторів, 02.03.2017, Професор кафедри аудиту КНЕУ (м. Київ)
 2. Боровкова Тетяна Володимирівна, (044) 425-80-22 (044) 425-80-23 (093) 035-67-64 borovtw@gmail.com Орган, що делегував - Державна аудиторська служба України 11.05.2017 Начальник Управління гармонізації Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю.
 3. Величко Олена Георгіївна, (067) 209-08-52 evelichko@ukr.net Орган, що делегував - Міністерство економіки України 22.12.2016 Радник Першого віце-прем'єр міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України
 4. Галасюк Валерій Вікторович, (056) 370-19-76 (056) 377-33-98 galasyuk@ukr.net Орган, що делегував - З'їзд аудиторів Дата: 02.03.2017 Генеральний директор ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" (м. Дніпро)
 5. Гапоненко Людмила Василівна, (044) 206-58-19 gaponenko.ludmila@yandex.ua gaponenko@minfin.gov.ua Орган, що делегував - Міністерство фінансів України 04.10.2016 р. Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку - начальник Управління методології бухгалтерського обліку
 6. Залєтов Олександр Миколайович, (044) 235-62-41 zaletov@ukr.net Орган, що делегував - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Дата: 03.03.2015 р. Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 7. Зубик Сергій Петрович, (044) 235-09-10 zubyk.sergiy@gmail.com Орган, що делегував - З'їзд аудиторів Дата: 02.03.2017 р. Директор департаменту Нацкомфінпослуг (м. Київ)
 8. Каменська Тетяна Олександрівна, (044) 482-03-83 Tatnakam@gmail.com Орган, що делегував - З'їзд аудиторів Дата: 02.03.2017 р. Завідувач НЦОА Національна Академія обліку та аудиту (м. Київ)
 9. Каштанова Ірина Олександрівна, (044) 501-25-31 (044) 223-02-50 pkf@pkf.kiev.ua Орган, що делегував - З'їзд аудиторів Дата - 02.03.2017 р. Генеральний директор АФ "ПКФ Аудит-фінанси"
 10. Косолапова Олена Андріївна, (044) 271-16-15 kosolapova07@gmail.com Орган, що делегував - Міністерство юстиції України Дата - 09.09.2016 р. Керівник секретаріату Державного секретаря Міністерства юстиції України
 11. Кузуб Олександр Анатолійович, (044) 599-6867 (067) 500-8586 (050) 417-4176 o.kuzub@icaap.org.ua audit-ask@ukr.net, Орган, що делегував - З'їзд аудиторів Дата: 02.03.2017 р. Директор АКФ "Аудит-Аск"
 12. Лавренова Тетяна Іванівна, (044) 230-47-32 Lavrenova@upk-audit.com.ua Орган, що делегував - З'їзд аудиторів Дата: 02.03.2017 р. Заступник генерального директора АФ "УПК-Аудит Лтд"
 13. Лукасевич Богдан Володимирович, (044) 253-40-59 luka@bank.gov.ua Орган, що делегував - Національний банк України Дата: 23.07.2015 р. Головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку
 14. Пилипенко Вячеслав Павлович, (044) 246-38-63 kunvp@yandex.ua Орган, що делегував - Рахункова палата України Дата: 13.12.2016 р. Член Рахункової палати України
 15. Сушко Дмитро Сергійович, (044) 281-06-07 dsushko@pspaudit.com.ua Орган, що делегував - З'їзд аудиторів Дата: 02.03.2017 р. Директор ТОВ «АК «П.С.П. Аудит» (м. Київ)
 16. Рафальська Катерина Леонідівна, (044) 254-25-53 katerina.rafalska@nssmc.gov.ua Орган, що делегував - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Дата: 30.07.2015 р. Директор департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів НКЦПФР
 17. Редько Олександр Юрійович, (095) 540-46-72 Alexredko1950@gmail.com Орган, що делегував - Державна служба статистики України Дата: 15.03.2017 р. Перший проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту
 18. Рубан Наталія Іванівна, (044) 247-33-11 n.ruban@sfs.gov.ua Орган, що делегував - Державна фіскальна служба України Дата: 29.05.2014 р. Директор Департаменту податкового та митного аудиту
 19. Харламова Олена Вікторівна, (097) 481-15-50 chief@amsfo.com Орган, що делегував - З'їзд аудиторів Дата: 02.03.2017 р. Генеральний директор ТОВ АФ «Агентство з МСФЗ» (м. Київ)
 20. Шевцова Тетяна Сергіївна, (044) 502-67-18 auditor@capital-plus.com.ua Орган, що делегував - З'їзд аудиторів Дата: 02.03.2017 р. Директор ТОВ «АФ «Капітал плюс»

Формування складу Редагувати

АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від державних органів до АПУ делегують по одному представнику

 • Міністерство фінансів України,
 • Міністерство юстиції України,
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
 • Державна фіксальна служба України,
 • Національний банк України,
 • Державна служба статистики України,
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 • Рахункова палата України та
 • Державна фінансова інспекція.

До складу АПУ від з'їзду аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.

Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Функції Редагувати

Аудиторська палата України :

 • сертифікує осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
 • затверджує стандарти аудиту;
 • затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
 • веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;
 • контролює дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
 • забезпечує незалежність аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
 • регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ.

Затвердження стандартів Редагувати

Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» затвердження стандартів аудиту є виключним правом АПУ. Затверджені АПУ стандарти аудиту є обов’язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єктами господарювання. АПУ за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів щорічно здійснює переклад та видання державною мовою Міжнародних стандартів аудиту. Рішенням АПУ від 18 квітня 2003 р. № 122 «Про порядок застосування в Україні Міжнародних стандартів аудиту» Міжнародні стандарти аудиту прийняті в Україні у якості Національних стандартів аудиту.

Структура Редагувати

Для виконання своїх функцій АПУ створено комісії із числа членів АПУ, а саме:

 • Комісія з сертифікації та освіти аудиторів,
 • Комісія зі стандартів та практики аудиту,
 • Комісія з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту,
 • Комісія з контролю якості та професійної етики,
 • Комісія з зовнішніх зв’язків та інформаційного забезпечення аудиту та
 • Дисциплінарна комісія.

До роботи в комісіях АПУ залучаються експерти, які не є членами АПУ.

Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат, який очолює завідувач.

3 2007 року при АПУ працює Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг.

Звітність до КМУ Редагувати

Щорічно АПУ отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

Відповідно до звітних даних, наданих аудиторськими фірмами та аудиторами за результатами роботи у 2012 р. загальна кількість виконаних замовлень склала 50125, фактичний обсяг наданих послуг склав 1266,8 млн. грн.

Сертифікація аудиторів Редагувати

Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» термін чинності сертифіката не може перевищувати п’яти років. Станом на 31 грудня 2012 р. чинний сертифікат аудитора України мають 3 139 осіб, в тому числі 458 сертифікатів аудитора банків.

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів Редагувати

Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Станом на 31 грудня 2012 р. до Реєстру включено 1306 аудиторських фірм та 366 аудиторів-підприємців.

Примітки Редагувати

Посилання Редагувати

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.