FANDOM


Концепція єдиного системного документу - Податкового Кодексу Розвитку

Мета: Створення сприятливих правових та економічних умов для суб’єктів господарювання через податкові механізми для забезпечення сталого економічного розвитку України.

Проблематика податкової системи України Редагувати

1. Наявність великої кількості податкових пільг, вилучень з-під оподаткування окремих складових об’єкта оподаткування та преференційних режимів, що значно викривлюють податковий «ландшафт» та спотворюють конкуренцію.

2. Високий рівень податкового навантаження, зокрема, на фонд оплати праці, пов’язаний з надмірним та не оптимальним за рівнем розвитку держави перерозподілом валового внутрішнього продукту через публічні фінанси.

3. Відсутність комплексної реформи ДФС та митниці (у т. ч. високий рівень корупції цих органів за даними опитувань), відмова від ліквідації Податкової міліції, яка понад рік працює поза законом, каральна спрямованість політики цього органу, силовий та адміністративний тиск на бізнес, велика чисельність співробітників з неконкурентними заробітними платами.

4. Суттєві прогалини у діючому податковому законодавстві, які дозволяють великому бізнесу користуватись численними схемами по ухиленню від сплати податків за допомогою «офшорних інструментів».

5. Обтяжливе адміністрування – порушення принципу стабільності, відсутність своєчасного методичного, консультаційного та технічного забезпечення, що призводить до появи:

 • помилок, а у подальшому й до застосування штрафних санкцій;
 • суперечливих (іноді заплутаних) норм законодавства;
 • можливостей для дискреційного (вибіркового) підходу до застосування законодавства для різних платників податків;
 • законодавчих норм непрямої дії, через що велика кількість питань у сфері оподаткування регулюється підзаконними актами.

6. Структура податків не відповідає національним особливостям та цілям економічного розвитку, зокрема, занадто велику роль для країни, у якій існує системна корупція, відіграють  прямі податки та квазіподатки (оподаткування праці), водночас невагомими є податки на нерухомість та землю (зокрема податки на капітал). Встановлений порядок сплати окремих податків нерідко призводить до переплат, необхідності попередньої (авансової) сплати або заморожування частини обігових коштів підприємства.

Структура та завдання Податкового кодексу Розвитку Редагувати

Загальні положення Редагувати

- законодавчо встановлена кількість контролюючих органів;

- запровадження обов'язкової процедури громадського обговорення законодавчих ініціатив (процедура нульового читання).

Адміністрування податків Редагувати

- впровадження єдиного рахунку для сплати податків та зборів, інших обов’язкових платежів (крім ПДВ та акцизів);

- розширення спектру послуг електронних сервісів для платників податків та впровадження нових електронних сервісів (електронний реєстр чеків, цифрові РРО, електронні акцизні марки);

- забезпечення відкритості ДФС України шляхом оприлюднення агрегованої зведеної інформації щодо діяльності служби та платників податків;

-  Впровадження нових удосконалених підходів до адміністрування, що сприятиме процесу деофшоризації (інструментаріїПроекту ОЕСР/G20 BEPS), зокрема щодо оподаткування контрольованих іноземних компаній та інше.

Податок на додану вартість Редагувати

-  реалізація нової концепції онлайн контролю за переміщенням ризикових категорій товарів (концепція tax invoice), (єдиний електронний документ);

-  перегляд у бік зменшення пільг з ПДВ, наданих окремим категоріям платників (у т. ч. перегляд переліку операцій, що звільнені від оподаткування ПДВ);

-  удосконалення механізму застосування "касового методу" при сплаті ПДВ.

Податок на прибуток Редагувати

-  заміна податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал, який передбачає відтермінування сплати податку на момент виплати дивідендів або прирівняних платежів.

Плата за землю та нерухоме майно

-  модифікація наявного податку на землю та нерухоме майно, з метою зменшення його дискреційності та дотримання принципу справедливості, зокрема:

✓     зменшення граничних розмірів ставок;

✓      скорочення пільг з податку на нерухоме майно та землю, протягом кількох років - скасування пільг з податку на землю, незалежно від соціальних груп;

✓     перегляд ставок земельного податку для земель товарного с/г виробництва (наблизити ставки податку на землю до ставок ЄП 4 групи).

ПДФО, єдиний податок, ЄСВ

- зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, скасування військового збору:

у перший рік реформи – з 41,5% до 32%, у другий рік реформи – до 25%, починаючи з третього року реформи – встановлення єдиної ставки -  20%, із компенсацією за рахунок зниження неефективних видатків бюджету. Об’єднання звітності по ПДФО та ЄСВ;

- впровадження нових форм оподаткування фізичних осіб - підприємців (патенти), що дозволить спростити реєстрацію, облік, оподаткування, звітність і припинення підприємницької діяльності фізичними особами;

- запровадження дієвих методів боротьби зі зловживаннями при продажу товарів, поширення сфери дії РРО на ризикові категорії (великі торгівельні площі, лакшері та товари преміум сегменту);

- заохочення добровільного використання РРО та отримання фіскальних чеків з перевіркою їх реєстрації – проект «Кешбек для покупця»;

- збереження спрощеної системи оподаткування;

- з метою зменшення зловживань на 3-ій групі спрощеної системи – поступове підняття ставки податку для послуг третьої групи ЄП (одночасно із зниженням ЄСВ+ПДФО) – до оптимального розміру;

- впровадження механізму сплати податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки (паї), до місцевих бюджетів за місцезнаходженням такого нерухомого майна

- скасування дискримінаційного стягування ЄСВ із «сплячих» ФОПів та подвійної сплати ЄСВ для сумісників;

- стимулювання роботодавців та ВНЗ до співпраці у створенні навчальних робочих місць для учнів/стажерів в процесі розвитку форм дуальної освіти - скасування ЄСВ для учнівських/стажерських робочих місць, передбачених програмами навчання/стажування і лімітованих коефіцієнтом до кількості робочих місць роботодавця

Перехідними положеннями Податкового Кодексу Розвитку передбачити: Редагувати

- докорінне реформування Державної фіскальної служби, перебудова її в ефективну, якісну і прозору сервісну службу, яка буде здатна створювати сприятливе для бізнесу середовище, запроваджувати системні зміни й сервіси для підтримки і захисту бізнесу, забезпечить довіру до її роботи з боку громадян і бізнес-середовища;

- створення прозорої, комплексної та ефективної законодавчої системи, яка дозволить митниці сприяти міжнародній торгівлі, забезпечуючи при цьому безпеку держави, її громадян та захист фінансових інтересів держави;

- створення єдиного дата-центру, що консолідує всі державні ресурси та бази даних контролюючих (з метою визначення обсягу податків) органів, під адмініструванням Міністерства фінансів України;

- остаточна ліквідація податкової міліції та створення окремого державного органу Служби фінансових розслідувань (фінансової поліції) у системі органів Кабінету Міністрів України, з керівником та співробітниками, відібраними за процедурами, аналогічними обранням членів НАБУ, із суттєвим підвищенням їх посадових окладів та усуненням дублювання функцій;

- запровадження персональної відповідальності державних службовців перед платниками податків за завдані збитки внаслідок зловживань або бездіяльності;

- розроблення Урядом законопроекту  та прийняття законодавчих змін щодо модифікації податку на майно (концепція запосиланням), зокрема:

 • об’єднати податок на землю з податком на нерухомість, взявши за базу оціночну вартість землі з урахуванням забудови;
 • створити автоматизовану систему для визначення оціночної вартості об’єктів землі та нерухомості;
 • визначити критерії якості до баз даних, які планується використовувати;
 • прописати механізм переоцінки землі та нерухомості за бажанням платника;
 • прописати механізм внесення до єдиної бази ФДМ України всіх оцінок для уникнення їх заниження;
 • прописати механізм встановлення справжніх власників (бенефіціарів) кожної земельної ділянки та, відповідно, розташованих на ній об’єктів нерухомості;
 • розробити методологію зарахування податку на житлову нерухомість до ПДФО;
 • гармонізувати податок на житлову та нежитлову нерухомість;
 • визначити можливий перехідний період для проведення оцінки об’єктів оподаткування, протягом якого методика обчислення розрахункової вартості має набрати необхідну кількість даних для оцінки;

- проведення Урядом масштабної ревізії видатків бюджету із їх скороченням на 3-5% ВВП (зокрема шляхом верифікації соціальних виплат/пенсій («мертві душі», «псевдопереселенці» тощо) та скороченням неефективних видатків бюджету) та із врахуванням її результатів у проекті Державного бюджету на 2020 рік.  Передбачити наступні заходи:

 • перехід до середньострокового бюджетного планування, удосконалення процесу розробки Основних напрямів бюджетної політики на відповідні роки із урахуванням міжнародних тенденцій
 • реформування бюджетного процесу, зокрема, удосконалення програмно-цільового методу фінансування;
 • провадження фіскальної політики, спрямованої на суттєве зниження частки державних видатків ВВП до середньоєвропейської;
 • перегляд статей бюджетних видатків для оптимізації структури та розміру видатків держбюджету;

- запровадження оптимальної моделі податкової амністії (за основу взяти законопроекти № 8257 та № 8258), разом із прийняттям єдиного системного документу (Податкового Кодексу Розвитку);

- удосконалення процесів контролю трансфертного ціноутворення;

- запровадження в межах двох-трьох адміністративно-територіальних одиниць України Пілотного проекту щодо Порядку оподаткування майна (землі та нерухомості) від їх ринкової вартості;

- встановлення мораторію на внесення змін до Податкового кодексу України на три роки, щодо збільшення ставок податків та зборів;

- проаналізувати можливість реалізації ступінчастої (прогресивної) ставки ПДВ (10% між платниками ПДВ, 20% - між платником та не платником);

- реформування Фондів соціального страхування, скорочення їх функцій та витрат.


Баланс єдиного системного документу Податкового кодексу Розвитку[1] Редагувати

млрд. грн.

Пропозиції, що призведуть до зниження доходів бюджету Пропозиції щодо збільшення доходів бюджету або призведуть до його економії
Введення ПнВК скасування пільг і преференцій:

- з ПДВ

- з податку на майно, в т.ч:

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  та плати за землю

Зниження податкового навантаження на фонд оплати праці з 41,5% до 20%, в тому числі:

ЄСВ – с 22% до 10%

ПДФО – с 18% до 10%

модифікація податку на нерухоме майно (Пілотний проект щодо Порядку оподаткування землі та нерухомості від їх ринкової вартості)
Скасування ЄСВ для сплячих ФОПів та для учнівських місць проект tax invoice
проект «Кешбек для покупця», фіскалізація ризикових категорій товарів
зменшення граничних розмірів ставок податку на майно (з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та із плати за землю);

скорочення пільг з податку на майно;

перегляд ставки земельного податку для земель товарного сільськогосподарського виробництва (наблизити до ставки ЄП 4 групи)

детінізація, амністія капіталів (запровадження нульового декларування), деофшоризація
Реформування 3-ої групи ЄП
скорочення неефективних витрат бюджету, верифікація соціальних виплат і пенсій
Баланс:

Примітки Редагувати

 1. потребує окремого розрахунку

Стислий виклад Редагувати

Концепція єдиного системного документу – Податкового кодексу розвитку

Концепція, напрацьована 74 бізнес-асоціаціями малого і середнього бізнесу та аналітичними центрами, що прагнуть створення сприятливих правових та економічних умов для суб’єктів господарювання через податкові механізми для забезпечення сталого економічного розвитку України

Проблематика податкової системи України

 • велика кількість податкових пільг, вилучень з-під оподаткування окремих складових об’єкта оподаткування та преференційних режимів
 • високий рівень податкового навантаження, пов’язаний з надмірним перерозподілом валового внутрішнього продукту через публічні фінанси
 • відсутність комплексної реформи Державної фіскальної служби та митниці
 • наявність численних схем по ухиленню від сплати податків за допомогою «офшорних інструментів»
 • обтяжливе податкове адміністрування – порушення принципу стабільності, відсутність своєчасного методичного, консультаційного та технічного забезпечення
 • невідповідність структури податків національним особливостям та цілям економічного розвитку

Загальні положення

 • законодавчо встановлена кількість контролюючих органів
 • запровадження обов'язкової процедури громадського обговорення законодавчих ініціатив (процедура нульового читання).

Адміністрування податків

 • впровадження єдиного рахунку для сплати податків та зборів, інших обов’язкових платежів (крім ПДВ та акцизів)
 • розширення спектру послуг електронних сервісів для платників податків та впровадження нових електронних сервісів
 • забезпечення відкритості ДФС України шляхом оприлюднення агрегованої зведеної інформації щодо діяльності служби та платників податків
 • впровадження нових удосконалених підходів до адміністрування, що сприятиме процесу деофшоризації

Податок на додану вартість

 • реалізація нової концепції онлайн контролю за переміщенням ризикових категорій товарів (концепція tax invoice), (єдиний електронний документ)
 • перегляд у бік зменшення пільг з ПДВ, наданих окремим категоріям платників (у т. ч. перегляд переліку операцій, що звільнені від оподаткування ПДВ)

Податок на прибуток

 • Ліквідація податку на прибуток та запровадження Податку на виведений капітал, який передбачає відтермінування сплати податку на момент виплати дивідендів або прирівняних платежів

Зниження податкового навантаження на фонд оплати праці

 • об'єднання звітності з ПДФО та ЄСВ
 • скасування військового збору
 • поступове, за три роки зниження рівня оподаткування праці до 20%

Єдиний податок, ПДФО, ЄСВ

 • збереження спрощеної системи оподаткування
 • впровадження нових форм оподаткування ФОП (патенти)
 • запровадження дієвих методів боротьби зі зловживаннями при продажу товарів, поширення сфери дії РРО на ризикові категорії
 • скасування дискримінаційного стягування ЄСВ із «сплячих» ФОП та подвійної сплати ЄСВ для сумісників
 • з метою зменшення зловживань на 3-ій групі спрощеної системи – поступове підняття ставки податку для послуг 3-ї групи ЄП (одночасно із зниженням ЄСВ+ПДФО) – до оптимального розміру
 • заохочення добровільного використання РРО та отримання фіскальних чеків з перевіркою їх реєстрації – проект «Кешбек для покупця»
 • скасування ЄСВ для учнівських/стажерських робочих місць, передбачених програмами навчання/стажування і лімітованих коефіцієнтом до кількості робочих місць роботодавця

Модифікація податку на майно

 • об’єднати податок на землю з податком на нерухомість, взявши за базу оціночну вартість землі з урахуванням забудови;
 • створити автоматизовану систему для визначення оціночної вартості;
 • визначити критерії якості до баз даних, які планується використовувати;
 • прописати механізм переоцінки за бажанням платника;
 • прописати механізм внесення до єдиної бази ФДМ України всіх оцінок для уникнення їх заниження;
 • прописати механізм встановлення справжніх власників (бенефіціарів) кожної земельної ділянки та розташованих на ній об’єктів нерухомості;
 • розробити методологію зарахування податку на житлову нерухомість до ПДФО;
 • гармонізувати податок на житлову та нежитлову нерухомість;
 • визначити перехідний період для проведення оцінки об’єктів оподаткування, протягом якого методика обчислення розрахункової вартості має набрати необхідну кількість даних для оцінки

Перехідні положення Податкового кодексу Розвитку

 • докорінне реформування Державної фіскальної служби, перебудова її в ефективну, якісну і прозору сервісну службу, запровадження системних змін й сервісів для підтримки і захисту бізнесу
 • створення прозорої, комплексної та ефективної законодавчої системи, яка дозволить митниці сприяти міжнародній торгівлі, забезпечуючи при цьому безпеку держави, її громадян та захист фінансових інтересів держави
 • створення єдиного дата-центру, що консолідує всі державні ресурси та бази даних контролюючих органів (Міністерство фінансів України)
 • остаточна ліквідація податкової міліції та створення окремого державного органу Служби фінансових розслідувань (Кабінет Міністрів України)
 • запровадження персональної відповідальності державних службовців перед платниками податків за завдані збитки внаслідок зловживань або бездіяльності

Ревізія видатків бюджету зі скороченням на 3-5% ВВП

(верифікація соціальних виплат/пенсій, скорочення неефективних видатків бюджету) та врахуванням її результатів у проекті Державного бюджету на 2020 рік

 • перехід до середньострокового бюджетного планування, удосконалення процесу розробки Основних напрямів бюджетної політики із урахуванням міжнародних тенденцій
 • реформування бюджетного процесу, зокрема, удосконалення програмно-цільового методу фінансування
 • провадження фіскальної політики, спрямованої на суттєве зниження частки державних видатків ВВП до середньоєвропейської
 • перегляд статей бюджетних видатків для оптимізації структури та розміру видатків держбюджету

Посилання Редагувати

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.