FANDOM


Олексій Курінний

Олексій Курінний

Олексій Курінний (1986-05-22 — 2017-09-06, Рівненська область) — український експерт з політології, розвитку української мови, громадський діяч.

Життєпис

Освіта:

 • 2008–2009 кваліфікація магістра, викладача вищої школи (повна вища освіта, диплом з відзнакою), НАУКМА, ФПвН, спеціальність: «Правознавство»
 • 2007–2008 кваліфікація спеціаліста (диплом з відзнакою), НаУКМА, ФПвН, спеціальність: «Правознавство»
 • 2003–2007 кваліфікація бакалавра (диплом з відзнакою), НаУКМА, ФПвН, напрям «Право»
 • 1996–2003 Гімназія «Києво-Могилянський колегіум» (атестат з відзнакою, нагороджений золотою медаллю за особливі успіхи в навчанні)

Додаткова освіта:

 • 31.08-09.09.2015 Курс «Міжнародний захист прав людини – вирішення конфліктів щодо меншин» (Познанський Центр прав людини Польської академії наук)
 • 5-9.08.2013 Літня школа щодо безгромадянства 2013 (Тілбурзький університет, Нідерланди)
 • 2010, листопад Програма «Сприяння толерантності у Центральній та Східній Європі» (Програма «Сприяння толерантності 2010»), за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу та Американського Єврейського Комітету
 • 2004 – 2006 сертифікатна програма НаУКМА «Іноземні мови» (німецька)
 • 2010, вересень Центр міжнародного захисту прав людини НаУКМА, директор програми «Права націй, національних меншин та корінних народів за національним і міжнародним правом»

Досвід роботи:

 • 2009, вересень. Кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук Факультету правничих наук НаУКМА, старший викладач
 • 08.2008–09.2009 Центр політико-правових реформ, експерт ЦППР з адміністративного права
 • 2008, квітень Переддипломна практика на здобуття кваліфікації спеціаліста в Юридичному департаменті Національного банку України
 • 2007, квітень–травень — Виробнича практика на здобуття кваліфікації бакалавра в Юридичному департаменті Національного банку України

Тренінгова діяльність:

 • 2011, липень. Літня школа «Право як засіб попередження конфліктів: Європейська мовна хартія як основа для діалогу» (Гіссен, Гайдельберг, 2011). Читання лекції на тему «Мовне законодавство України у світлі Європейської мовної хартії»

Нормотворча робота:

 1. участь у розробці законопроектів «Про державну службу» (ЗУ № 889-VIII від 10.12.2015), «Про адміністративний збір»», «Про права корінних народів України» (законопроекти від 2014 і 2015 рр.), «Про правонаступництво України від українських державних утворень» (2015-2016,), підготовка правок до законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» (ЗУ № 159-VIII від 05.02.2015);
 2. розробка нормативної бази й модельних документів для Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) – модельні Положення про ЦНАП і Регламент ЦНАП, Пам'ятка працівника публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг, Основні правила спілкування з відвідувачами під час безпосереднього контакту, Правила спілкування із відвідувачами під час телефонної розмови, а також модельні переліки адміністративних послуг для ЦНАП міст – обласних і районних центрів); # наукова експерта законопроектів і підзаконних актів, як-от, рекомендацій з покращення Реєстру адміністративних послуг Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Рідною мовою була українська. Російською, англійською – володів вільно; німецькою, польською – зі словником.

Громадська і експертна діяльність

Участь у проектах з тематики адміністративних послуг:

 1. Проект USAID – Справедливе правосуддя «Громадський моніторинг адміністративних послуг Міністерства юстиції України як дієвий механізм впливу на їх якість» (15.09.2015 – 16.03.2016).
 2. Проект ПРООН/ЄС (Програма розвитку ООН) «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг» (8.04-31.12.2015) – консультант.
 3. Проект Міжнародного фонду «Відродження» «Моніторинг та оцінка організації роботи ЦНАП у містах України (№ 47680, 01.09.2013 – 30.04.2014) – здійснення моніторингу ЦНАП.
 4. Проект GTZ «Децентралізація публічних послуг» (2012) – надання консультаційних послуг.
 5. Проект за участі Німецького товариства технічного співробітництва (GTZ), Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) «Покращення надання адміністративних послуг в Україні; реформа публічної адміністрації; децентралізація та місцеве самоврядування» (2009 р)
 6. Проект протидії корупції в Україні (UPAC) «Дослідження корупційних ризиків надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні» (2008 – 2009).

Участь у роботі над документами політики і доктринальними документами:

 • Концепція реформи публічної адміністрації (2008),
 • аналітичний звіт з реалізації проекту «Удосконалення системи адміністративних послуг в Україні» (2009),
 • рамковий документ «Плата за адміністративні послуги: встановлення та використання» (2011),
 • Аналітично-консультаційний документ з удосконалення організації та діяльності ЦНАП у Києві (з проектом Протоколу доручень керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 18.03.2015),
 • Пропозиції з удосконалення Реєстру адміністративних послуг (2015)

Робота над методологічними документами:

 • the Methodology on monitoring the quality of administrative service provision in the cities (2013-14), Методики дослідження оцінки якості адміністративних послуг Мін’юсту (13., Анкети опитування споживачів адміністративних послуг Мін’юсту, а також Інструкції для інтерв’юера щодо проведення даного опитування (2015).
 • Моніторинг 10 ЦНАП, опитування 300 відвідувачів органів Мін’юсту у Києві.

Дослідження питань адміністративного права:

 • впровадження адміністративної реформи – реформи центральних органів виконавчої влади, публічної служби, боротьби з корупцією, реформи місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою;
 • питань захисту прав людини: прав національних, етнічних, мовних меншин та корінних народів, політичного самовизначення.

Публікації

Автор і співавтор понад 50 наукових і аналітичних публікацій з права, історії, соціолінгвістики, етнографії, зокрема, колективних монографій і посібників (у співавторстві), а також наукових статей:

Колективні монографії, посібники та інші видання (у співавторстві):

 1. Громадський моніторинг якості адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції України. Аналітичний звіт / Заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В. - К.: Москаленко О., 2016. - 96 с.
 2. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук В.П., Добрянська Н.Л., Курінний О.В., Школьний Є.О. та ін.] / Заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В. – Київ, ФОП Москаленко О. М., 2015. – 430 с.
 3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П. Тимощука. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2013. – 392 с.
 4. Курінний О.В. Українська спільнота Північного Кавказу як об'єкт Голодомору 1932-1933 років // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом: Монографія / За наук. ред. Володимира Василенка, Мирослави Антонович. – Видання 3-тє, допов. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – 364 с. – С. 161-173 (три видання: видання перше – 2012. – 362 с., видання друге – 2013. – 360 с., видання третє – 2014. – 364 с.).
 5. Курінний О. Асиміляція і деформація ідентичності русинів-українців Карпат як чинник нівелювання прав української національної меншини (корінного народу) // Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2013. – 750+XXX с.
 6. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К.: Софія, 2012. – 128 с. (два видання: К.: Софія, 2012. – 128 с.; К.: Москаленко О. М., 2012. – 212 с.)
 7. Нова влада: виклики модернізації / Ред. І розділу І. Коліушко. – К.: К.І.С., 2011. – 260 с. – С. 16-22
 8. Розділ 2. Урядування та адміністративне право // Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009–2010 роки) / За заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка. – К.: Конус-Ю, 2011. – 726 с.
 9. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник, Видання 2-ге, доповнене і доопрацьоване / [Бригілевич І. І., Ванько С. І., Загайний В.А., Коліушко І. Б., Курінний О. В., Стоян В. О., Тимощук В. П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В.П. – К.: СПД Москаленко О.М., 2011. – 432 с. (два видання: 2010. – 440 с., 2011. – 432 с.).
 10. Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні / [Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Олександр Банчук, Олексій Курінний та ін.; Ірина Бекешкіна]; Центр політико-правових реформ, Фонд «Демократичні ініціативи». – К.: Москаленко О.М. ФОП, 2009. – 196 с. (два видання: україномовне та англомовне)
 11. Публічна адміністрація та адміністративне право // Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2007 – 2008 роки) / За заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка. – К.: Конус-Ю, 2009. – 584 с.

Вибрані наукові й аналітичні статті:

 1. Курінний О.В. Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII – до середини ХІХ ст.: тяглість та остаточна ліквідація // Наукові записки НаУКМА. Том 168, Юридичні науки / НаУКМА. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2015. – 156 с. – С. 60-63.
 2. Курінний О.В. Англосаксонська модель (традиція) реалізації права націй на самовизначення // Наукові записки НаУКМА. Том 144-145, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2013. – 164 с. – С. 70-73.
 3. Курінний О.В. Право на самовизначення (сецесію) в національних законодавствах Узбекистану й Молдови як пострадянських держав // Наукові записки НаУКМА. Том 129, Юридичні науки / НаУКМА. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2012. – с. – С. 149-152
 4. Курінний О.В. Реалізація національними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій системі України // Наукові записки НаУКМА. Том 116, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: КМ Академія, 2011. – 109 с. – С. 44- 47.
 5. Курінний О.В. Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб’єкти самовизначення // Наукові записки НаУКМА. Том 103, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2010. – 126 с. – С. 69- 71.
 6. Курінний О. Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства // Вибори та демократія. - 2009. - №3(21). - С.67-72.
 7. Курінний О. Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства // Магістеріум. Вип. 37, Мовознавчі студії / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Аграр Медіа Груп, 2009. – 104 с. – С. 54-64.
 8. Тимощук В.П., Курінний О.В. Новий закон про державну службу: новели та проблеми // Юридичний вісник України. – 4–10.02.2012. – № 5 (866) – С. 4-5.

Документи політики та дослідження (у співавторстві):

 1. Громадський аудит 1-го року впровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» – 2013.
 2. Позиційний документ щодо порядку денного головування України в ОБСЄ у 2013 р. / За ред. О. Сушка, Г. Шелест. – Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 2012.
 3. Оцінка стану демократії в Україні / За методологією IDEA. Кабінетне дослідження. – Київ, 2013.
 4. Розділ 1. Організація влади. Внутрішня політика // 100 днів нової влади: яка модель урядування формується? / Уклад. І. Бураковський. – К.: Заповіт, 2010. – 76 с.

Вибрані наукові конференції:

 1. Курінний О. В. Право національних меншин та корінних народів на самовизначення у контексті права на збереження ідентичності // IV Міжнародна відкрита науково-практична конференція «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті». – 2013. – Київ: 15.11.2013.
 2. Курінний О. В. Специфіка застосування законодавства щодо «мови ненависті» (розпалювання міжнаціональної ворожнечі) у контексті захисту української нації // Протидія ксенофобії, екстремізму і тероризму у сучасному суспільстві: Наукові праці Міжнародної науково-практичної конфер енції / За заг. р ед. Ігнато ва О.М. ; Інститут економіки та пр ава (філія) ОУП ВПО «Академія праці та соціальних відносин» в м. Севастополі. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2012. – 578 с. – С. 379-384.
 3. Міжнародний форум «Формування порядку денного головування України в ОБСЄ у 2013 році» – 2012. – Київ: 05.10.2012
 4. Курінний О. В. Український досвід національно-персональної автономії як модель захисту прав меншин // Міжнародна міждисциплінарна конференція «Виклики нетериторіальної автономії». – 2012. – Белфаст, Північна Ірландія: 9-10.11.2012.
 5. Курінний О. Принципи здійснення адміністративної реформи. Підходи до реформування публічних послуг // Круглий стіл «Пріоритети впровадження в Україні ініціативи Партнерство «Відкритий Уряд». Пропозиції громадських експертів». – 2011. – Київ: 05.12.2011.
 6. Конференція «Створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні» – 2011. – Івано-Франківськ, Татарів: 01–02.11.2011.
 7. Курінний О. Навчальні потреби міст, які створюють ЦНАП // Конференція «Створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні» - 2011. - Київ: 10-11.02.2011.
 8. Курінний О. Асиміляція й деформація ідентичності русинів-українців Карпат – як чинник нівелювання прав української національної меншини (корінного народу) // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Вип. 26. Українці в прикордонних областях Карпат: проблеми акультурації, асиміляції, ідентифікації. Матеріали міжнародної наукової конференції, Свидник, 17 – 18 червня 2011 р. / Голов. ред. та упоряд. Мирослав Сополига. – Свидник: Tlačiareň svidnícka, 2011. – С. 120–136.
 9. Курінний О. Кримські татари як специфічна етнічна група України: проблеми політичних вимог і визнання належного правового статусу // Міжнародна наукова конференція «Національні та етнічні меншини у Польщі на європейському фоні», присвячена 5-й річниці прийняття закону Польщі про захист меншин. – 2010. – Люблін, Польща: 15-17.09.2010.
 10. Курінний О. Співвідношення основних типів праворозуміння на прикладі захисту прав меншин і принципу самовизначення // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : Статті учасників Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 3-5 грудня 2010 року). − Львів: Галицький друкар, 2010. − 696 с. – С. 325 – 344.
 11. Курінний О.В. Принцип пропорційності у практиці Європейського суду з прав людини // Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейських цінностей: Матеріали міжнародного круглого столу (8 грудня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 177 с. – С. 98 – 101.
 12. Журбелюк Г.В., Курінний О.В. До проблеми правової культури і праворозуміння в реаліях сучасної України // Сучасні проблеми юридичної науки: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 496 с. – С. 56 – 60.
 13. Журбелюк Г.В., Курінний О.В. Правова ментальність у контексті розвитку правосвідомості українства: історія і сучасність // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / За заг. ред. О.І. Сушинського. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – Вип. 2. – 256 с. – С. 82 – 99.

Академічні нагороди

 1. 2006, 2007 дві стипендії за результатами перемог в конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» у 2006 р., 2007 р.
 2. 2005 – 2007 дві премії на конкурсі студентських наукових р обіт на тему «Україна чи Малоросія?» (ГО «Клуб імені Євгена Чикаленка» і НаУКМА) за напрямами: «Право», (10.10.2005 – 15.12.2006); «Лінгвістика», (19.10.2006 – 13.04.2007).

Джерело

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.