FANDOM


УАЯ-лого

Громадська організація «Українська асоціація якості»

Люди Редагувати

Історія і переваги членства Редагувати

У 1989 році згідно з планом Союзу науково-інженерних товариств України та за підтримки Держстандарту України утворено перше в СРСР національне неурядове об`єднання в сфері якості — Українську асоціацію якості (УАЯ), яка поклала початок громадському руху за якість і ділову досконалість в Україні й СНД і стала його лідером.

Згідно із Законом України «Про громадські об'єднання» 2016-01-01 утворена Громадська спілка «Українська асоціація досконалості та якості» (УАДЯ), до якої були переведені всі члени Громадської організації «Українська асоціація якості» (УАЯ), що мали статус юридичної особи. Таким чином, ГС УАДЯ набула статусу правонаступником ГО УАЯ в частині юридичних осіб.

Членство в УАЯ, яка на сьогодні є авторитетною національною організацією, що об’єднує кращі підприємства України та гідно представляє нашу країну у найвпливовіших міжнародних професійних організаціях, дає підприємствам можливість

 • отримувати комплекс високопрофесійних послуг із підвищення досконалості і конкурентоспроможності на пільгових умовах у вітчизняній системі,
 • оперативно знайомитись з найпрогресивнішим вітчизняним і світовим досвідом з управління якістю продукції, товарів і послуг та сучасними підходами до удосконалення організацій, підприємств і установ.

Мета та завдання Редагувати

Метою УАЯ за Статутом визначено формування громадської думки та політики у сфері якості.

Основна діяльність УАЯ зосереджена на формуванні в Україні нової філософії якості, узагальненні й розповсюдженні кращої вітчизняної та світової практики сучасного ведення бізнесу, сприянні українським підприємствам у підвищенні ділової досконалості й конкурентоспроможності, а відтак і соціальної відповідальності, та виведенні їх на міжнародні ринки, сприянні успішному функціонуванню України у СОТ та інтеграції до ЄС.

За ініціативи та за участі УАЯ в Україні відбувалися і продовжують відбуватися процеси формування нової філософії якості, які умовно можна поділити на чотири ключові етапи:

 • Реабілітація слова «якість» і відновлення у суспільстві розуміння важливості якості для продукції;
 • «Якість» – не тільки для продукції; введення стандартів ISO 9000;
 • «Якість» – не тільки стандарти; введення концепцій TQM і Моделі досконалості EFQM;
 • «Якість» – не тільки частина бізнесу, але і шлях для виконання будь-якої діяльності взагалі; введення інтегрованої системи управління; введення якості в суспільному секторі.

Діяльність Редагувати

Сфери спеціалізації Редагувати

 • Загальні питання якості.
 • Питання ділової культури і ділової досконалості підприємств, організацій і установ, а також забезпечення на їх основі конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій і економіки.
 • Питання соціально-орієнтованого системного менеджменту.
 • Питання розвитку громадського руху за ділову досконалість і якість.

УАЯ є ініціатором та розробником загальнонаціональних документів з питань якості й досконалості. Зокрема, фахівцями УАЯ розроблені:

 • Цілі та принципи Національної політики України в галузі якості (1992 р.);
 • Рекомендації з розробки регіональної програми створення механізмів та умов поліпшення якості продукції та підвищення конкурентоспроможності підприємств (1998 р.);
 • Проект концепції Національної системи підтвердження відповідності продукції (послуг) нормативним вимогам (1998 р.);
 • Проект концепції Національної політики України у сфері якості (2001 р.);
 • Кодекс Честі добропорядного виробника України (2002 р.);
 • Комплексна система оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України (2003 р.);
 • Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ISO 9000 в органах виконавчої влади (2006 р.) тощо.

Основні проекти Редагувати

 • Міжнародний форум “Дні якості в Києві”, з 1992 р., щорічно;
 • Європейський тиждень якості в Україні, з 1993 р., щорічно;
 • Всеукраїнський з`їзд якості, з 1999 р., раз на два роки;
 • Міжнародний проект “Сузір`я якості”, з 1999 р., щорічно;
 • Український національний конкурс якості, з 1996 р., щорічно;
 • Міжнародний турнір з якості країн Центральної і Східної Європи, з 2005 р., щорічно;
 • Діловий марафон “Сходження до вершин європейської досконалості”, з 2006 р., постійно;
 • Міжнародна олімпіада з менеджменту для молоді, з 2014 р., щорічно;
 • Клуб лідерів якості України, з 1998 р., постійно;
 • Клуб лідерів якості країн Центральної та Східної Європи, з 2007 р., постійно;
 • Міжнародна гільдія професіоналів з якості, з 2000 р., постійно;
 • Українська хартія “За ділову досконалість і якість”, з 1999 р., постійно тощо.

УАЯ співпрацює з багатьма міжнародними й національними організаціями з якості, а також з урядовими і громадськими організаціями України. Вона є співзасновником міжнародних і вітчизняних громадських об`єднань, бере участь у загальному громадському русі в Україні, сприяє поглибленню діалогу між громадськістю і владою.

Серед громадських структур УАЯ найбільшого звучання досягнув Клуб лідерів якості України, який з 1998 року об’єднує найкращі підприємства України – переможців і призерів Українського національного конкурсу якості.

В 2007 році був заснований Клуб лідерів якості країн Центральної та Східної Європи як добровільне елітне об'єднання кращих підприємств і організацій регіону, що мають статус переможців, лауреатів або фіналістів Нагороди якості країн ЦСЄ. На сьогодні Клуб об'єднує 25 кращих підприємств із шести країн: Угорщини, Казахстану, Литви, Республіки Білорусь, Росії, України.

Спеціалізовані професійні організації УАЯ Редагувати

Практичній реалізації політики і стратегії УАЯ сприяють її професійні організації, які на сьогодні надають послуги в Україні та країнах Центральної і Східної Європи: Росії, Казахстані, Азербайджані, Грузії, Білорусі, а також Литві, Угорщині і Румунії.

Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) Редагувати

Був заснований в 2001 році та займається незалежною сертифікацією персоналу в сфері менеджменту, має 27 акредитованих кваліфікацій. З 2002 р. по 2015 р. ОСП УАЯ був національним представником з питань сертифікації персоналу Європейської організації якості (EOQ) в Україні.

ОСП УАЯ з 2007 р. акредитований в Національному агентстві акредитації України (НААУ) у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 17024. НААУ є асоційованим членом та підписантом угоди з Європейської кооперації з акредитації (EA). Тому сертифікати ОСП УАЯ під акредитацією НААУ визнаються як в Україні, так і в країнах Євросоюзу та світу. Визнання компетентності на європейському рівні є величезною мотиваційною силою для фахівців, дає їм переваги в конкуренції на ринку праці та підвищує можливості кар'єрного просування.

За роки своєї роботи ОСП УАЯ видав понад 4500 сертифікатів професіоналам із України, Білорусі, Росії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Італії, Швейцарії, Узбекистану. ОСП УАЯ, який відповідно до вимог ISO 17024 сам не займається навчанням персоналу, активно співпрацює з рядом навчальним організації в Україні та за її межами, сприяє розвитку програм освіти для фахівців різних систем менеджменту, здійснює оцінку навчальних процесів, програм і лекційних матеріалів на відповідність вимогам до акредитованих в НААУ кваліфікацій ОСП УАЯ.

Орган сертифікації систем менеджменту «ПРИРОСТ» (ОССМ «ПРИРОСТ») Редагувати

Це український орган сертифікації, який утворено у 1994 році в складі ТОВ «Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ». З 1999 по 2008 р. ОССМ «ПРИРОСТ» був єдиним вітчизняним органом сертифікації, який мав визнану міжнародну акредитацію (у відомому німецькому товаристві з акредитації TGA).

У жовтні 2007 р. ОССМ «ПРИРОСТ» за пропозицією німецького товариства з сертифікації систем менеджменту DQS отримав статус його представника в Україні (член DQS-Group) та можливість видавати сертифікати DQS, що визнаються у світі (залишаючись при цьому вітчизняною організацією). Враховуючи, що DQS представляє Німеччину в IQNet (Міжнародна мережа сертифікації), його клієнти можуть без додаткового аудиту до сертифікатів DQS безкоштовно отримувати сертифікати IQNet, а на їх основі – сертифікати 38 провідних сертифікаційних товариств світу, які представляють в IQNet свої країни.

ОССМ «ПРИРОСТ - член DQS-Group» на сьогодні став єдиним в Україні органом сертифікації, який після одного аудиту може видати компанії, за її бажанням, відразу ряд сертифікатів на відповідність системи менеджменту (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, FSSC 22000, GMP+, ISO 50001 та ін.) у різних системах сертифікації:

 • УкрСЕПРО (державна система сертифікації)
 • ПРИРОСТ (під акредитацією НААУ)
 • DQS (німецьке товариство з сертифікації систем менеджменту)
 • IQNet (Міжнародна мережа з сертифікації)
 • СовАсК (СНД).

Компанія професіоналів якості «СИСТЕМИ» Редагувати

Заснована у 2003 році як спеціалізована професійна навчальна та консалтингова організація. До складу компанії входять:

 • Консалтинговий центр – Надає на високому професійному рівні методичну та практичну допомогу державним, громадським і комерційним організаціям різних галузей із удосконалення систем менеджменту (на за садах стандартів ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000/НАССР, SА 8000, а також концепцій TQM і Моделі досконалості EFQM). Головною метою таких проектів із удосконалення є створення систем, що не тільки відповідають вимогам певних стандартів, але підтримують стратегію організації та її конкурентні переваги, забезпечують реальне покращення діяльності організацій, є зручними інструментами для керівництва та персоналу.
 • Центр підготовки персоналу – проводить підготовку персоналу в Україні відповідно до вимог Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ), проводить навчання за 23 професійними кваліфікаціями. В процесі підготовки використовуються навчально-методичні матеріали та технології, адаптовані до умов країн з перехідною економікою. Матеріали розроблені на основі підходу Німецького товариства з якості (DGQ), який було вивчено та доопрацьовано фахівцями УАЯ в межах проекту УНІКУМ (програма ТРАНСФОРМ Федерального уряду Німеччини). Програми підготовки розроблені для надання інформаційної теоретичної та практичної допомоги спеціалістам, що займаються розробкою, впровадженням і забезпеченням функціонування на підприємстві систем менеджменту згідно міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, IFS, а також OHSAS 18001:2007.
 • Центр науково-технічних заходів – спеціалізується на підготовці та проведенні міжнародних і національних конференцій, симпозіумів, форумів, з`їздів, а також тематичних семінарів та шкіл з питань якості, ділової досконалості й конкурентоспроможності (в Україні й за кордоном). Головна мета заходів –узагальнення і розповсюдження кращої вітчизняної та світової практики ведення сучасного соціально-відповідального бізнесу, залучення до процесів вдосконалення широких кіл науково-технічної громадськості.
 • Експертно-методичний центр рівнів досконалості – створений у 1996 р. при Центральній конкурсній комісії Українського національного конкурсу якості. Об’єднує близько 50 досвідчених експертів, з яких 20 мають статус європейських експертів, а один – старшого експерта Європейської нагороди якості EFQM. Здійснює оцінку підприємств, що претендують на Нагороду якості країн Центральної і Східної Європи, Українську національну нагороду якості, а також визнання рівнів досконалості (поза конкурсами). З 2003 року має ексклюзивні повноваження від EFQM оцінювати рівень досконалості підприємств і організацій на отримання європейського сертифікату «Визнання досконалості в Європі».

Партнери Редагувати

Статус і партнери в Україні

Відповідно до Резолюції 5-го Всеукраїнського з’їзду якості, для подальшого розвитку суспільного руху за якість в Україні та його інтеграції у загальноєвропейський рух за якість на базі УАЯ створена Координаційна рада громадських організацій і об'єднань України, до якої увійшли представники від:

На УАЯ покладено функції секретаріату Всеукраїнського з’їзду якості.

УАЯ визначено головною професійною організацією з питань якості Українського союзу промисловців і підприємців.

Основні партнери УАЯ в Україні:

 • Український союз промисловців і підприємців,
 • Торговельно-промислова палата України,
 • Національна академія наук України,
 • Федерація професійних спілок України,
 • Український національний комітет Міжнародної торгової палати,
 • Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України,
 • Громадська рада при Міністерстві економіки і торгівлі України та інших.

Партнерами серед підприємств України є: ПАТ «Оболонь», ПАТ «Фармак», Міжнарий аеропорт «Бориспіль», Концерн «Електромаш», ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», АТ «Пласке» та багато інших.

УАЯ співпрацює з вищими навчальними закладами такими як Європейський університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця тощо.

Міжнародні партнери
 • Національна партнерська організація EFQM;
 • Базова організація Міжнародної гільдії професіоналів якості;
 • Базова організація Клубу лідерів якості країн Центральної і Східної Європи;
 • Базова організація Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості» та Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді;
 • Національна організація EOQ (з 1996 по 2015 рр.);
 • Партнерська організація в міжнародній системі з тестування персоналу ІSТО (до 2003 р.);
 • На базі УАЯ довгий час діяв Європейський центр підтримки рухів за якість і досконалість, зорієнтований на країни Центральної і Східної Європи.

Відзнаки Редагувати

 • За вагомий внесок у громадський рух за якість і досконалість, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, формування позитивного міжнародного іміджу України у сфері якості УАЯ нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України,
 • Численні нагороди, почесні грамоти, дипломи і подяки від міжнародних та вітчизняних організацій. Діяльність високо оцінена з боку Європейської організації якості (EOQ), EFQM, Європейської економічної комісії ООН тощо.

Див. також Редагувати

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.