FANDOM


Комунальне підприємство «Обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (КП «Чернігівський обласний молодіжний центр»)– входить до сфери управління Чернігівської обласної державної адміністрації.

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Магістратська, буд. 3.

Історія Редагувати

Підприємство створене рішенням десятої сесії обласної ради сьомого скликання від 22 серпня 2017 року № 26-10/VII «Про створення комунального підприємства «Обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради».

Мета і діяльність Редагувати

Метою є господарська діяльність щодо задоволення інтелектуальних, моральних, духовних, соціальних потреб та самореалізації молоді Чернігівської області, шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної та іншої господарської діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів, провадження діяльності, пов’язаної з кінематографією з метою одержання прибутку, пропаганда здобутків національного та світового кіномистецтва, забезпечення ефективного використання кіно- та відеофільмів у виховній роботі серед молоді.

Основними видами господарської діяльності Підприємства є:

 • надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією;
 • створення та ведення бази даних про молодь щодо працевлаштування та про наявність вільних робочих місць для молоді на підприємствах регіону та за кордоном;
 • підбір місця роботи для молодих громадян, які звернулися з проханням про працевлаштування;
 • здійснення пошуку місця роботи для учнівських і студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань, сприяння організації їх діяльності;
 • збір та надання інформації з питань отримання освіти або професії, працевлаштування, ситуації на регіональному ринку праці, діяльності молодіжних організацій, центрів науково-технічної та художньої творчості, здійснювання культурно-освітніх заходів;
 • надання юридичних та інших консультаційних послуг по створенню молодіжних підприємств, з відкриття розрахункових рахунків в установах банків, підготовки засновницьких документів тощо.
 • організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації молоді, проведення семінарів, тренінгів, у тому числі з сучасних методик саморегуляції, самонавчання та самовдосконалення, основ підприємництва, інших напрямів знань, що сприяють розв'язанню проблем працевлаштування та зайнятості молоді;
 • організація та здійснення разом з навчальними закладами, зацікавленими підприємствами, установами та організаціями профорієнтаційних заходів;
 • організація консультацій для молоді з економічних, фінансових, юридичних та інших питань;
 • здійснення посередництва у працевлаштуванні молоді на роботу за кордоном, за умови отримання відповідної ліцензії;
 • надання послуг по оздоровленню та організації дозвілля і культурного відпочинку молоді;
 • провадження діяльності, пов’язаної з кінематографією:
  • а) здійснення виробництва, зберігання, розповсюдження, демонстрування, інше використання фільмів, інших аудіовізуальних творів.
  • б) прокатно-комерційна діяльність, а саме: придбання кіно і відеофільмів, укладання договорів з власниками кіно і відеофільмів на їх прокат; створення власної кіно відеопродукції та іншої продукції, продаж копій відеофільмів за договірними цінами іншим юридичним та фізичним особам; організація рекламування і пропаганди кінематографу;
 • проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів, спектаклів, інших постановок, виступи артистичних груп, труп оркестрів та окремих артистів, концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав, театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивнорозважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва, демонстрація відео- і кінофільмів;
 • навчання у студіях, на курсах, проведення занять у літературномузичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках;
 • організація діяльності любительських об’єднань та клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями);
 • розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій;
 • надання послуг з організації та/або проведення масових заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав;
 • продаж видань, репродукцій, листівок, афіш, плакатів, сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва;
 • проведення фото-, відео- і кінозйомок;
 • обслуговування екскурсій і виставок;
 • виготовлення фонограм, надання послуг студій звуко- і відеозапису;
 • надання послуг з громадського харчування;
 • надання послуг фізичним та юридичним особам з паркування, обслуговування, стоянки автотранспорту;
 • зовнішньоекономічна діяльність;

Підприємство має право здійснювати будь-яку наукову, виробничу, господарську, комерційну діяльність, за винятком тієї, яка заборонена законодавством України.

Для забезпечення діяльності Підприємства створюється Статутний капітал в сумі 5309679,15 грн. (п’ять мільйонів триста дев’ять тисяч шістсот сімдесят дев’ять гривень 15 коп.), що складається з коштів обласного бюджету та вартості майна і будівель, що розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Магістратська, 3.

Посилання Редагувати

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.